تابلو های ال ای دی ثابت جهت روشنایی نیازمند منبع تغذیه (پاور) مناسب با ولتاژ و تعداد ال ای دی های به کار رفته در تابلو را دارند.همانطور طور که در مطالب قبلی گفتیم ، وظیفه منبع تغذیه تبدیل ولتاژ برق شهری به ولتاژ کاری ال ای دی ها است.

در این مطلب قصد داریم به آموزش انتخاب منبع تغذیه مناسب جهت ساخت و روشنایی تابلو ال ای دی ثابت بپردازیم.

معمولا روی تمام بسته ال ای دی ها مشخصات ولتاژ و جریان مصرفی آنها حک شده است.به عنوان مثال در تصویر زیر یک بسته ال ای دی اول با ولتاژ 2 الی 2.2 و جریان مصرفی 15 تا 20 میلی آمپر را مشاهده می کنید.

 

محاسبه منبع تغذیه مناسب تابلو ال ای دی ثابت

 

با توجه به اینکه در آموزش مربوط به ساخت تابلو ال ای دی ثابت بدون مقاومت گفته شد ، ال ای دی های قرمز را می توان در دسته های 6 تایی و بدون مقاومت سری کرد.
حال فرض کنید تابلو ال ای دی ساخته شده دارای 1200 عدد ال ای دی قرمز باشد.همانطور که گفتیم میانگین ولتاژ هر ال ای دی برابر با 2 ولت و منبع تغذیه مورد استفاده ما 12 ولت می باشد پس نتیجه میگیریم که ولتاژ هر 6 عدد ال ای دی برابر با 12 خواهد بود.

برای محاسبه منبع تغذیه مناسب این تابلو مراحل زیر را انجام می دهیم:

 

محاسبه منبع تغذیه مناسب تابلو ال ای دی ثابت

 

1-ولتاژ منبع تغذیه (که برابر با 12 ولت است) را بر ولتاژ هر ال ای دی (که برابر با 2 ولت است) تقسیم می کنیم : 6=12/2

2- تعداد ال ای دی های به کار رفته در تابلو را نیز بر عدد به دست آمده مرحله قبل تقسیم می کنیم : 200=1200/6

3-عدد به دست آمده در مرحله قبل را در مقدار جریان هر ال ای دی که 15 تا 20 میلی آمپر می باشد ضرب می کنیم : 4000=20*200 (پیشنهاد می شود بالاترین مقدار جریان را که برابر با 20 میلی آمپر است را ضرب کنیم)

4-همانطور که ملاحضه می کنید عدد به دست آمده 4000 میلی آمپر است که برای تبدیل این عدد به آمپر کافیست 4000 را بر 1000 تقسیم کنیم : 4=4000/1000

با توجه به این محاسبات نتیجه می گیریم که منبع تغذیه مناسب برای این تابلو برابر با 4 آمپر است.

از آنجایی که مقداری از جریان در نوع سیم کشی و طول سیم ها تلف خواهد شد و از طرفی نیز ممکن است مقدار جریان منبع تغذیه ها به درستی محاسبه نشود ، پیشنهاد می شوند بعد از محاسبات و بدست آمدن مقدار جریان مصرفی هر تابلو از منبع تغذیه قوی تری استفاده شود.


نتیجه گیری کلی و محاسبه منبع تغذیه مناسب برای تمام رنگهای ال ای دی:

 

قرمز و زرد:

ولتاژ حدودی:2 الی 2.2
1- ؟=12/2
2- ؟=6/تعداد ال ای دی
3- ؟=20*؟
4- ؟=1000/؟

سبز ، آبی ، سفید ، بنفش:
ولتاژ حدودی : 3 ال 3.2
1- ؟=12/3
2- ؟=4/تعداد ال ای دی
3- ؟=20*؟
4- ؟=1000/؟