سیم کشی تابلو چلنیوم RGB
حروف های برجسته در کارگاه های تابلو سازی از نظر نور پردازی در مدل های مختلفی ساخته می شوند.در آموزش های قبلی روش سیم کشی تابلو چلنیوم تک رنگ را توضیح دادیم و در این بخش قصد آموزش سیم کشی تابلو چلنیوم با اس ام دی RGB را داریم.
برای ساخت تابلو چلنیوم RGB نیاز به اس ام دی بلوکی RGB و کنترلر آر جی بی با آمپر مورد نیاز (با توجه به تعداد SMD ها) داریم.همچنین باید در نظر داشت که در صورت وجود تعداد بالای SMD ها باید از تقویت کننده آمپیلی فایر نیز استفاده کرد که در ادامه آموزش توضیحات کاملی در این مورد خواهیم داد.
SMD های بلوکی RGB از چهار سیم 1-مثبت 2-R (قرمز) 3-G (سبز) 4-B (آبی) تشکیل شده اند.که جریان تقریبی مصرفی هر 20 عدد اس ام دی برابر با 1.5 آمپر است.حال فرض کنیم تابلو چلنیومی با تعداد 600 اس ام دی آر جی بی ، 2 عدد منبع تغذیه 33 آمپر ، یک عدد کنترلر 24 آمپر و یک آمپیلی فایر 30 آمپر در اختیار داریم.

chanelum-rgb

برای سیم کشی این تابلو ابتدا اس ام دی ها را به دو دسته تقسیم می کنیم.در این آموزش اس ام دی ها به یک دسته 250 تایی با جریان مصرفی تقریبا 19 آمپر و یک دسته 350 تایی با جریان مصرفی تقریبا 26 آمپر تقسیم شده اند.در ابتدا همانطور که در شکل شماره 1 مشاهده می کنید SMD ها را مطابق با رنگ سیم ها به کنترلر وصل می کنیم.
سیم زرد (+) به V+ ، سیم قرمز به R سیم سبز به G سیم آبی را به B کنترلر وصل می کنیم و همچنین دو رشته سیم از قسمت مثبت و منفی کنترلر به منبع تغذیه. در این مرحله سیم کشی دسته 250 تایی به اتمام می رسد.همین مراحل را برای دسته 350 تایی نیز انجام می دهیم ، با این تفاوت که SMD ها را به خروجی آمپیلی فایر با یک منبع تغذیه جدا گانه متصل می کنیم.(مطابق با شکل شماره 1)

chanelum-rgb-

در مرحله آخر همانطو که در شکل شماره 2 دیده می شود ، برای روشنایی کامل تابلو چلنیوم باید دسته 350 تایی اس ام دی ها را به آمپیلی فایر متصل کنیم ، برای این کار سیم های RGB و مثبت را از ورودی آمپیلی فایر به سیم های مشابه خروجی کنترلر وصل می کنیم.در اینجا مراحل سیم کشی تابلو چلنیوم RGB به اتمام رسیده و فقط کافیست برای تغییر رنگها از ریموت کنترل مربوط به کنترلر استفاده کنیم.در آخر باید گفت که برای سیم کشی تابلو چلنیوم با تعداد اس ام دی بالاتر نیز از همین روش (با اضافه کردن آمپیلی فایر مورد نیاز) استفاده می شود.همچنین باید در نظر داشت که قیمت تابلو چلنیوم RGB با توجه به متریال مصرفی در تابلو سازی متغیر خواهد بود.