لیست قیمت نمای کامپوزیت گروه تبلیغاتی نوین لایت

 

نوع محصول رنگ و طرح قیمت هر متر مربع (تومان)
نمای کامپوزیت رنگ و طرح ساده  130/000
نمای کامپوزیت رنگ ساده و طرح خاص  130/000تا 200/000
نمای کامپوزیت رنگ خاص و طرح ساده  150/000تا 180/000
نمای کامپوزیت رنگ خاص و طرح خاص  150/000تا 220000